Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school…en helaas ook in de sport. 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, trainers, vrijwilligers en bestuur. 

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school…en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor. 

Welke taak heeft een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. De Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is verplicht het incident, wel of niet anoniem, te melden aan het bestuur. Bestuursleden in de sport hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen (moeten) echter wel hulp organiseren rondom een sporter of melder. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op samenwerkingspartners van het NOC*NSF en het landelijk netwerk.

Wie zijn onze vertrouwenscontactpersonen?

Inge Rooderkerken
E-mail: vcp@meierijers.nl
Tel: 085-???????

Centrum Veilige Sport Nederland

Het CVSN is het meldpunt en kenniscentrum (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. Vooral op hun site https://centrumveiligesport.nl/ kun je alle informatie vinden over deze onderwerpen en vaak ook antwoorden op vragen over veilig sporten.