Deel 1: Algemene Informatie

Naam en adres van de organisatie:
Handboogvereniging De Meierijers
Hoolstraat 4a, 5056 PK Berkel-Enschot, Nederland

Doel van de website:
De website van Handboogvereniging De Meierijers streeft ernaar om boogschieten toegankelijk te maken voor iedereen, in overeenstemming met onze slogan “handboogschieten voor iedereen”. Dit doen we door het verstrekken van uitgebreide informatie over verschillende boogschietdisciplines, technieken, en handleidingen. Daarnaast informeert de website leden en belangstellenden over clubactiviteiten, waaronder barbecues, wedstrijden en andere sociale evenementen.

Voor meer informatie over onze vereniging of specifieke vragen, verwijzen wij u graag naar onze contactpagina.

Deel 2: Verzameling van Persoonsgegevens

Fotografie bij Clubactiviteiten en Wedstrijden: Bij Handboogvereniging De Meierijers leggen we momenten van clubactiviteiten en wedstrijden vast op foto’s om de gemeenschappelijke ervaring en de geest van onze vereniging vast te leggen. Deze foto’s kunnen worden geplaatst op onze website.

  1. Informatie en Toestemming: Duidelijke borden zijn geplaatst bij onze clublocatie om aan te geven dat er foto’s genomen kunnen worden. Voorafgaand aan elke fotosessie worden de aanwezigen ge├»nformeerd, zodat zij de mogelijkheid hebben om aan te geven als zij niet gefotografeerd willen worden.
  2. Verzoek tot Verwijdering: Als een lid of bezoeker wenst dat een foto waarop zij afgebeeld zijn van onze website wordt verwijderd, kunnen zij een verzoek indienen bij de contactpersoon voor privacyzaken (contactgegevens worden vermeld in Deel 5 van dit beleid). Wij streven ernaar om dergelijke verzoeken zo snel mogelijk te verwerken.
  3. Opslag van Persoonsgegevens: Momenteel verzamelen en bewaren we geen andere persoonsgegevens via onze website, aangezien er geen mogelijkheid is voor gebruikers om accounts aan te maken, met uitzondering van de beheerders van de website.

Deel 3: Gebruik van Persoonsgegevens

  1. Gebruik van Foto’s: De foto’s die genomen worden tijdens clubactiviteiten en wedstrijden worden gebruikt om deze evenementen vast te leggen en te delen op onze website. Dit helpt bij het uitdragen van de sfeer en de gemeenschap van de vereniging. Deze foto’s zijn bedoeld om de positieve aspecten van onze activiteiten te benadrukken en om onze leden en bezoekers een beeld te geven van onze evenementen.
  2. Samenwerking met Sponsoren: Onze vereniging heeft samenwerkingsverbanden met sponsoren, die ondersteuning bieden aan onze activiteiten. Als onderdeel van deze samenwerking kunnen banners of advertenties van onze sponsoren op de website worden geplaatst. Deze advertenties zijn gericht op het bevorderen van onze relaties met de sponsoren.

Deel 4: Rechten van Betrokkenen

  1. Recht op Verwijdering: Individuen die afgebeeld zijn op foto’s op onze website hebben het recht om verwijdering van deze foto’s te verzoeken. Dit verzoek kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij onze privacycontactpersoon (de contactgegevens worden verstrekt in Deel 6 van dit beleid). Wij streven ernaar om dergelijke verzoeken spoedig te verwerken en de betreffende foto’s van onze website te verwijderen.
  2. Recht op Inzage: Aangezien de foto’s publiekelijk beschikbaar zijn op onze website, kunnen betrokkenen de foto’s inzien waarop zij mogelijk afgebeeld staan. Dit faciliteert het recht op inzage, waardoor individuen gemakkelijk kunnen controleren welke beelden van hen worden gedeeld.

Deel 5: Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot ons privacybeleid, inclusief verzoeken tot verwijdering of inzage betreffende gepubliceerde foto’s, kunt u contact opnemen met onze aangewezen privacycontactpersoon:

Adres: Hoolstraat 4a, 5056 PK Berkel-Enschot, Nederland
E-mailadres: privacy@meierijers.nl

Wij streven ernaar om alle verzoeken en vragen zo snel en effici├źnt mogelijk te behandelen en zullen u voorzien van alle benodigde informatie en ondersteuning.

Deel 6: Wijzigingen in het Privacybeleid

Communicatie van Wijzigingen: Wijzigingen aan dit privacybeleid worden op de volgende manieren aan onze leden en websitebezoekers gecommuniceerd:

  1. Groepsmail: Alle leden ontvangen een melding van eventuele wijzigingen via een groepsmail. Deze mail zal een overzicht bevatten van de belangrijkste wijzigingen en, indien nodig, aanvullende instructies of informatie.
  2. Bericht op de Website: Een duidelijk zichtbare aankondiging van eventuele wijzigingen zal ook op de voorpagina van onze website worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat bezoekers die niet in onze e-maillijst zijn opgenomen ook op de hoogte worden gebracht.

Het is van belang dat onze leden en bezoekers zich bewust zijn van hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd door onze vereniging. Wij moedigen iedereen aan om regelmatig het privacybeleid te herzien en kennis te nemen van eventuele wijzigingen.